Kongens Mose

- delprojekt nr. 10

Kongens mose webKongens Mose ligger i Tønder Kommune lige syd for Løgumkloster. Mosen er en del af et smukt naturområde på næsten 800 ha. I projektet indgår ca. 120 ha private arealer. Som i mange andre moser ses stadig spor af tidligere tørvegravning, i Kongens Mose var gravningen meget intensiv under 2 verdenskrig. Dele af mosen har endda været forsøgt dyrket under 1. verdenskrig. I dag er der ca. 16 ha aktiv højmose-natur tilbage. Projektet søger at skabe sammenhæng mellem de eksisterende højmoseflader, ved at skabe forudsætninger for, at der kan udvikles aktiv højmose på ca. 75 ha. Derudover skal ca. 2 ha eksisterende højmose i projektområdet sikres.

Projektet skal ses som en fortsættelse af tidligere genoprettelsesaktiviteter i 1995 og 2008, hvor der blev genoprettet højmose på de statslige arealer mod vest og nord. I indeværende projekt skal der først ryddes træer og buske. Det næste skridt er at hæve og stabilisere vandstanden, for at begrænse genvækst af træerne og for at skabe betingelserne for, at de tørvedannede mosser hurtigt og naturligt indfinder sig. Tørvemosserne er en forudsætning for udvikling af aktiv højmose.   
I forbindelse med projektet planlægges der gennemført jordfordeling, med det formål at skabe forudsætningerne for at kunne indgå aftaler med lodsejerne om projektets gennemførelse.

Målsætningen er

  • At udvikle aktiv højmose på 75 ha som i dag er nedbrudt højmose eller skovbevokset tørvemose
  • At rydde ca. 30 ha træer og buske
  • At øge vandstanden på 119 ha ved at lukke ca. 3 km grøfter
  • At gennemføre overvågning af vandstand, vegetation og sjældne arter
  • At styrke formidlingen af mosens natur