Tuemose

- delprojekt nr. 5 og 6

Tuemosen skov webTuemosen ligger som en smørklat mellem de smukke Læsten Bakker og de store skovområder ved Fussingø. Området udgør vandskellet for de to åer Nørreå og Skals Å og her var tidligere et stort moseområde, bl.a. med højmose. I dag består området af mose, søer i de tidligere tørvegrave og den ufremkommelige skov Tuemoseskoven. Vejle Bæk skærer sig midt igennem mosen i øst-vestgående retning.

Projektområdet er et ca. 40 ha stort område syd for Vejle Bæk.

Den vestlige del er en varieret mose, der består af nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose. Her findes bl.a. flere arter af tørvemosser og soldug.

De østlige ca. 17 ha er en selvgroet skov (Tuemoseskoven) med primært rødgran, der er udlagt som urørt skov. Graneren er ved at være udlevede, mange er væltede og med tiden vil en mere naturlig sumpskov overtage.

Målet med projektet er med tiden at genskabe sekundær aktiv højmose i hele projektområdet, og at skabe mulighed for indvandring af stor kærguldsmed til området.

I samarbejde med lodsejerne, vil vi arbejde for at genskabe en mere naturlig vandstand i dele af mosen. Herved forbedres mulighederne for at få en aktiv tørvedannelse og dermed en aktiv højmose.

Kontaktoplysninger

Delområde 5/private del

Randers Kommune

Pia Boisen Hansen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf: 8915 1699/ 3544 1699

Delområde 6/Statslig del

Naturstyrelsen Kronjylland

Jesper Stenild

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf: 72 54 39 24 / 24 69 38 04