Aaby Mose (Store Vildmose) før og efter

Naturfotograf Morten Hilmer har fulgt projektet med at få bygget en dæmning for at forbedre hydrologien, og få ryddet træer på højmosefladen.

Kongens Mose skal være højmose igen

En højmose er en helt særlig naturtype, som efterhånden er blevet meget sjælden. Kongens Mose ved Draved Skov har tidligere været højmose, men i mange år blev en stor del af arealerne drænet og dyrket, og der blev gravet tørv, så højmosen nærmest forsvandt. Nu er Tønder Kommune i gang med at genskabe højmosen – takket være velvillige lodsejere og EU-midler.

Dæmning i Aaby Mose står færdig

Den store dæmning i Aaby Mose, Store Vildmose er bygget færdig og er blevet indviet af Grønt Råd fra Jammerbugt Kommune. Den hidtidig længste og højeste pe-membran brugt i dansk naturgenopretning er nu færdig indbygget i en dæmning i Aaby Mose. Membranen er mere end 3 kilometer lang og 5 meter høj på de højeste steder. Dæmningen er blevet færdig på rekordtid på grund af gunstige vejrforhold, der gjorde det muligt at arbejde henover vinteren 2018/2019. Derfor står den færdig 15 måneder før planlagt tid. Det blev fejret af Grønt Råd i september 2019.

 

Anlægsarbejdet er gået i gang i Aaby Mose

Arbejdet med at nedlægge en plastikmembram omkring den sydlige del af Store Vildmose er gået i gang. Arbejdet startede i Aaby Mose i uge 42 og vil fortsætte så lang tid vejret tillader det. Resten af arbejdet vil blive udført i perioder af 2019 og 2020

 

Præsentation af Store Vildmose

Jammerbugt Kommune har i samarbejde med Brønderslev Kommune og en række borgere og organisationer gennemført et projekt, der skal synliggøre værdierne i Store Vildmose for turister og borgere. Tilsagnene fra de på siden viste donorer er gået til forbedret vejvisning, renovering af P-plads ved Trædestenene, mini-film og nye infotavler. Projektet blev indviet på Vildmoseporten den 23. maj 2015.

 

Præsentation af Life Højmose projektet

Denne video er en præsentation af Life Højmose projektet.
Videoen blev udarbejdet i forbindelse med det årlige Life platformsmøde i Örebro, Sverige i 2017. Videoen er filmet af naturfotograf Morten Hilmer.


Fotograf: Morten Hilmer
Tale: Marianne Lindhardt

Ny mosefilm havde premiere på COP 21 i Paris

Peatlands - climate regulation and biodiversity

Peatlands are habitats with a highly specialized flora and fauna. But peatlands also play an important role in global climate regulation. Peatlands cover only 3% of the land, but contain more carbon than the entire forest biomass of the world. When peatlands are drained, the hitherto well preserved carbon is released as greenhouse gas to the atmosphere. That is why it is important to keep the peatlands wet. For biodiversity conservation and for the climate.
This film is focusing on the importance of preserving and restoring peatlands and gives examples of restoration projects from the Nordic and Baltic countries.

The films is funded by The Council of Nordic Ministers, www.norden.org
The film is produced by Jensen & Jensen media
Editor: Jan Skriver
Archive footage: Flemming Ahlmann
Swedish photos with courtesy from Susanne Backe
Finnish photos with courtesy from Metsähallitus
Estonian photos with courtesy from Herdis Fridolin
Get more information on www.norbalwet.org.