logos 25y lifeLiv og lys i højmosen.

25 års jubilæum for EU's LIFE program og Habitatdirektivet.

Højmoser i Danmark – er et LIFE projekt om genskabelse af højmoser i Danmark. I projektet vil der på 10 lokaliteter blive arbejdet for at genskabe og sikre højmoser, samt forbedre forholdene for de særlige arter der er tilknyttet den sjældne naturtype.
Ved du hvordan en Spagnum mos vokser? Hvordan genopretter man en højmose? Er det rigtigt at der er kødædende planter i mosen? Hvorfor fælder vi træerne på mosen? Hvem betaler for disse projekter?
Alt det vil vi gerne fortælle mere om. Derfor har vi arrangeret en række offentlige ture hvor vi samtidig vil benytte lejligheden til at markere 25 års jubilæum for EU's LIFE program og Habitatdirektivet.

Tirsdag d. 2. maj
Hønning Mose og Hønning Plantage

Tirsdag d. 9. maj
Draved Mose / Kongens Mose og Draved Skov

18. - 20. maj
Naturårsmøde i Hirtshals

Onsdag 24. maj
Tuemose

Søndag 11. juni
Langkær, Velling Skov

Søndag 13. august
Langkær, Velling Skov