Formidling

I 2023 er der blevet udviklet en række podcasts som supplement til eksisterende formidling. Korte lydfortællinger der præsenterer naturtypen, de særlige udfordringer i genopretning af højmoser, højmoserne i et klimaperspektiv og så selvfølgelig præsentation af de særlige arter, som er tilknyttet højmoserne. 
Lydfortællingerne kan høres ved at scanne QR-koder i projektområderne eller hentes her:

Hvad er en højmose?

Genopretning af højmoser

Mosen som tørvearkiv

 

På nedenstående sider finder du links til flere podcasts til de enkelte projekter

Podcast Holmegaard Mose

Podcast Kongens Mose

Podcast Store Vildmose