Dokumentation og diverse rapporter

Tuemosen skov web

Generelt
- Folder om højmoser
  
Version til tryk
- Peatlands and Climate in a Ramsar context

- Peatlands, climate change mitigation and biodiversity conservation
Løvenholm Skov
- Hydrologisk forundersøgelse Gjesing Mose - endelig rapport
- Hydrologisk forundersøgelse Gjesing Mose - resumé
  Bilag 1 - konturkort nord
  Bilag 2 - konturkort midt
  Bilag 3 - konturkort syd
  Bilag 4 - Bevoksningssammensætning
  Bilag 5 - Projekttiltag 0,25 m vandstandshævning
  Bilag 6 - Projekttiltag 0,50 m vandstandshævning
  Bilag 7 - Nuværende udbredelse af vandflade
  Bilag 8 - 0,25 m vandstandshævning
  Bilag 9 - 0,50 m vandstandshævning
  Bilag 10 - Potentiale for udvikling af aktiv højmose nuværende forhold
  Bilag 11 - Potentiale for udvikling af aktiv højmose 0,25 m hævning
  Bilag 12 - Potentiale for udvikling af aktiv højmose 0,50 m hævning
  Bilag 13 - Rydningsforslag revideret
- Rapport om biologiske og geologiske undersøgelser af Gjersing Mose
- Besigtigelsesnotat delprojekt 1
Holmegaard Mose
- Revideret uddrag af teknisk ofrundersøgelse
- Forvaltning af lys skivevandkalv

- Teknisk forundersøgelse

   Bilag 1 Oversigtskort
   Bilag 2 Vandstandsforhold
   Bilag 3 Højdeforhold
   Bilag 4 Projekt indløb Glasværksengen
   Bilag 5 Projekt afløb Glasværksengen
   Bilag 6 Længdeprofil afløb Glasværksengen
   Bilag 7 Andre tiltag
   Biologisk supplement til Teknisk forundersøgelse
- Biologisk Forundersøgelse

- Baseline vegetation
- Baseline bilag II arter
- Geologisk Forundersøgelse
  Bilag 1 Borejournaler 2016
  Bilag 2 Profiloptegnelser
  
Bilag 3 Makrofossiler
- Besigtigelsesnotat delprojekt 2
Store Vildmose
- Detailprojektering af dæmning m.m.
  Bilag 1 Oversigtskort
  Bilag 2 Projektkort
  Bilag 3 Projektkort kortblade
- Baseline undersøgelse
  Bilag 1
  Bilag 2
  Bilag 3
  Bilag 4
- Tekniske forundersøgelser
  Bilag A til Tekniske forundersøgelser
  Bilag B til Tekniske forundersøgelser
  Bilag C til Tekniske forundersøgelser
  Bilag D til Tekniske forundersøgelser
- Jordbundskortlægning
- Biologisk rapport 3
- Besigtigelsesnotat delprojekt 3
- Vandstandsmålestationer
Langkær
- Hydrologisk og teknisk rapport
- Baseline rapport Langkær
- Geologisk undersøgelse
- Biologisk undersøgelse
- Besigtigelsesnotat delprojekt 4
Tuemose
- Basisovervågning 2016 aktion D1
- Biologisk rapport Tuemosen 2016 aktion A1 og D2
- Foreløbig aktion A1 og geologisk rapport med bilag
- Besigtigelsesnotat delprojekt 5 og 6
- Vandstandsmålestationer i Tuemosen
Rold Skov
- Hjorths Mose forundersøgelse
  Bilag 1 - Vandstandsforhold
  Bilag 2 - Højdekort
  Bilag 3 - Projektkort
- Gårdsø Mose forundersøgelse
  Bilag 1 - Vandstandsforhold
  Bilag 2 - Højdekort
  Bilag 3 - Projektkort
- Langemose forundersøgelse
  Bilag 1 - Vandstandsforhold
  Bilag 2 - Højdekort
  Bilag 3 - Projektkort
- Sortemose forundersøgelse
  Bilag 1 - Vandstandsforhold
  Bilag 2 - Højdekort
  Bilag 3 - Projektkort
- Brændemose Teknisk forundersøgelse

  Bilag 1 Oversigtskort
  Bilag 2 Højdeforhold
  Bilag 3 Borejournaler
  Bilag 4 Projektkort
- Eftersøgning af Bred Vandkalv i Rebild Kommunevandkalv i Rebild Kommune

- Baseline overvågning Rebild Kommune
- Baseline Brændemose 2016
- Besigtigelsesnotat delprojekt 7 og 8
- Biologisk Geologisk Rapport
Hønning Mose
- Hønning Mose detailprojekt
  Bilag 0 - Beskyttede naturtyper
  Bilag 1 - Oversigtskort tiltag
  Bilag 1.1 - Etablering af grøft og membran
  Bilag 1.2 - Etablering af punktblokeringer
  Bilag 1.3 - Etablering af stem
  Bilag 2 - Rydninger
  Bilag 3 - Projekttiltag § 3 og habitatnatur
  Bilag 4 - Projekterende afvaningsforhold
  Bilag Z - Projektafgræsning
- Besigtigelsesnotat Hønning Mose
Kongens Mose
- Kongens Mose detailprojekt
  Bilag 0 - § 3 arealer og habitatnatur
  Bilag 1 - Oversigtskort med projekttiltag
  Bilag 1.1 - Tiltag nord
  Bilag 1.2 - Tiltag midt
  Bilag 1.3 - Tiltag syd
  Bilag 2 - Rydninger
  Bilag 3 - Projekttiltag § 3 og habitatnatur
- Besigtigelsesnotat Kongens Mose
- Hydrologisk model for Kongens Mose

  Bilag 1 Observationsdata
  Bilag 2 Kalibreringsdata